Biografija

Dejan Sinadinović, jugoslovenski pijanista, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Preko svojih profesora Arba Valdme i Eliso Virsaladze je na linijama značajnih pedagoških tradicija – sa jedne strane od Artura Šnabela a sa druge – Jakova Zaka i Henriha Nojhausa. Nastupa u prestižnim evropskim koncertnim dvoranama. U proteklih deset godina je održao preko stotinu solističkih resitala na evropskim festivalima (Italija, Francuska, Španija, Poljska, Nemačka, Belgija, Švajcarska, Engleska, Crna Gora, Grčka, Severni Kipar, Danska, Turska, Rusija, Rumunija). Nastupao sa poljskim filharmonijskim ansamblima u Ržešovu (Betovenov prvi koncert za klavir i orkestar) i Vroclavu (Šopenov klavirski koncert f mol), Simfonijskim orkestrom Rima (Mocartov Klavirski koncert c mol KV491), sarađivao sa kvartetima Artis i Minetti (sa kontrabasistom Jozefom Niderhamerom) iz Beča, i italijanskim kvartetom Meridies, kao i kvartetom solista u okviru Maler akademije u Bazilikati (Bramsov Kvintet, Mocartov Koncert KV415, Šostakovičev Kvintet i Trio). Objavio je tri kompakt diska sa svojim živim snimcima za špansku izdavačku kuću KNS Classics a 2121. godine Anima Rekords (Anima Records) iz Pariza objavljuje još osam kompakt diskova sa snimcima dela Betovena, Franka, Šumana, Ravela, Musorgskog i Šopena. U sezoni 2017. nastupao sa ansamblom Synergia6 na festivalima u Zadru (Glazbene večeri u Sv. Donatu) Osoru (Osorske glazbene večeri), Budvi (Grad teatar) i Dubrovniku (Dubrovačke ljetne igre). U različitim kamernim sastavima nastupa sa klarinetistom Milanom Miloševićem, čelistom Niklasom Epingerom, violinistom Nemanjom Radulovićem, pevačicama Katarinom Jovanović i Anetom Ilić, fagotistom Žarkom Perišićem. Predsednik je Evropske asocijacije klavirskih pedagoga u Srbiji, osnivač i umetnički direktor Prolećne pijanističke fešte, beogradskog festivala posvećenog klaviru. (maj 2021.)

O predmetu “Analiza interpretacije muzičkog dela”

Analiza interpretacije je kurs koji postoji već petnaestak godina. Predajem ga mastirima klavirskog odseka FMU Univerziteta umetnosti u Beogradu. Radi se o predmetu koji na sistematičan način obrađuje metodologije značenjskog tumačenja muzičkog dela. Kroz specifične analize karakternih i emotivnih obrazaca, muzičko-alegorijskih postupaka, simbolike, kao i istraživanje istorijskog trenutka u kojem muzičko delo nastaje, upoređivanje stila i poetike kompozitora koji se izučava sa drugim aktuelnim umetničkim jezicima, dolazi se do pretpostavki za formiranje autentične interpretativne predstave koja se oslanja na šire istraživanje muzičkih i vanmuzičkih diskursa. Kurs ima za cilj da na organizovan način stiuliše argumentovanu diskusiju o značenju muzike u najširem smislu, te da provocira inovativna interpretativna rešenja. Na predavanjima iz Analize interpretacije studenti ravnopravno učestvuju u nastavnom procesu po principu brejnstorminga koji kontrolišem i usmeravam kao medijator kroz heuristički postupak. Studenti se osposobljavaju da o muzici govore jasnim jezikom, iznose logične zaključke i povezuju značenje muzike koju interpretiraju sa mehaničkim procesom učenja teksta. 

Preuzmite pdf verziju biografije i zip arhivu sa fotografijama u rezoluciji pogodnoj za štampu