Hvala!

Hvala Vam!

Informacija o Vašem uspešnom okončanju ovog onlajn seminara će uskoro biti uneta u elektronsku bazu podataka ZUOV čime se evidentiraju Vaši novostečeni bodovi. Uverenja ćemo uskoro poslati na adresu Vaše škole.