Seminar CPO FMU “Heurističke metode u čitanju muzičkog dela”

Dobrodošli na stranicu onlajn seminara “Heurističke metode u čitanju muzičkog dela” Centra za permanentno obrazovanje FMU koji nosi 16 bodova. Nakon konsultacije sa gospodinom Ivanom Savićem, koordinatorom Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, odlučio sam da na osnovu dopisa ministarstva od 26. 11. 2020. godine priredim svoj akreditovani seminar za praćenje putem interneta. Na ovoj stranici možete da pogledate sva predavanja koja držim u okviru pomenutog seminara, kao i da preslušate sve muzičke primere u vezi sa njima, i to u vreme kada vama odgovara i po više puta, ukoliko želite. U pitanju su videa postavljena na Youtube kao neizlistana (unlisted) tako da nisu dostupna u pretragama. S tim u vezi vas molim da ih ne delite (šerujete). Molim Vas da popunite upitnik sa ove stranice u roku od 15 dana od prvog pregleda. Uneti podaci će biti korišćeni za izradu diploma koje će biti poslate na adrese škola.

Srdačan pozdrav! Vaš Sinadin.-

Kratak uvod u predavanja

Molim vas da imate u vidu da priložena predavanja služe kao podsticaj za razmišljanje u cilju formiranja značenjskog tumačenja muzičkog dela na svim obrazovnim nivoima. Dakle, bez obzira na to što u njima obrađujem dela klavirske literature koja se često izvode na muzičkim fakultetima, princip bi idealno trebao da bude isti – razrada i animiranje poente u izvođenju – sasvim je svejedno da li je u pitanju student ili učenik niže odnosno srednje škole! Moj prilog istraživačkoj praksi orijentisan je na tumačenje dela sa aspekta poente, karaktera, emotivnih obrazaca, prenesenih značenja i sl. To ne znači da je rad na mehaničkoj (tehničkoj) realizaciji jedne interpretacije manje važan. Ukratko, ja se u svom seminaru usredsređujem isključivo na analizu značenja muzičkog dela.

Uvodno predavanje
Muzička alegorija
Simbol i broj u muzici
Biografska analiza
Romantična umetnička pesma
Šopenove Balade
Socijalistički realizam – Šostakovič i Prokofijev


Molim Vas da pažljivo popunite upitnik! Po mogućstvu koristite ćirilično pismo s obzirom na to da je obrazac u koji se automatski unose podaci (dakle, tačno onako kako ste ih uneli) ispisan ćirilicom. Naknadne ispravke nisu moguće. Odgovori na pitanja označena crvenom zvezdicom su obavezni.
UPITNIK ZA SEMINAR CZPO FMU
Obratite pažnju!! Unesite datum u formatu 31.01.1967. Dakle, PRVO DAN, ZATIM MESEC, pa onda godina – bez razmaka i sa obaveznom tačkom.
(nastavnik razredne nastave 1001) (nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 1002) (nastavnik predmetne nastave – gimnazija 1003) (nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 1004) (nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 1005) (nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju 1006) (nastavnik u školi za obrazovanje odraslih 1007) (nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi / muzičke, baletske, likovne 1008) (nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi /muzičke, baletske, likovne 1009) (nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 1010) (vaspitač u predškolskoj ustanovi 1011 (medicinska sestra – vaspitač 1012) (vaspitač u domu učenika 1013) (stručni saradnik u predškolskoj ustanovi 1014) (stručni saradnik u školi 1015) (saradnik / pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik) 1016 (direktor/pomoćnik direktora 1017)
Obratite pažnju!! Unesite datum u formatu 31.01.2021. Dakle, PRVO DAN, ZATIM MESEC, pa onda godina – bez razmaka i sa obaveznom tačkom.

Ukoliko želite, možete popuniti i anonimni upitnik o ovom seminaru na ovoj stranici.