“Heurističke metode u čitanju muzičkog dela” – delovi predavanja

Ovde možete pogledati delove nekih od predavanja u okviru akreditovanog seminara Centra za permanentno obrazovanje FMU UU “Heurističke metode u čitanju muzičkog dela”.